Lovudvalget - Høring over Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU - sagsnr. 2017-779

Print Print
15-03-2017