Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger - sagsnr. 2017-761

Print Print
15-03-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-761 Lovudvalget.aspx - d. 18-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.