Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger - sagsnr. 2017-761

Print Print
15-03-2017