Strafferetsudvalget - Høring over Europa-Kommissionens forslag til forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation - sagsnr. 2017-741

Print Print
29-03-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-741 Strafferetsudvalget.aspx - d. 20-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.