Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af ligningsloven (kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab) - sagsnr. 2017-740

Print Print
28-03-2017