Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdien - sagsnr. 2017-582

Print Print
28-02-2017