Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (øget brug af biometri mv.) - sagsnr. 2017-514

Print Print
08-03-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-514 Strafferetsudvalget.aspx - d. 20-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.