Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (øget brug af biometri mv.) - sagsnr. 2017-514

Print Print
08-03-2017