Strafferetsudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer) - sagsnr. 2017-513

Print Print
02-03-2017