Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og anbringelse uden for indkvarteringsstedet mv.) - sagsnr. 2017-510

Print Print
02-03-2017