Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer mv.) . sagsnr. 2017-509

Print Print
23-02-2017