Skatteudvalget - Høring over ændret forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift, KOM (2017) 706 - sagsnr. 2017-3446

Print Print
13-12-2017