Skatteudvalget - Høring over lovforslag vedrørende lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl mv. - sagsnr. 2017-3438

Print Print
20-12-2017