Skatteudvalget - Høring over ændring af bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. - sagsnr. 2017-3234

Print Print
11-12-2017