Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens § 54 - sagsnr. 2017-3230

Print Print
04-12-2017