Skatteudvalget - Høring over forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi, KOM (2016)811 - sagsnr. 2017-314

Print Print
13-02-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-314 Skatteudvalget.aspx - d. 12-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.