Strafferetsudvalget - Høring over EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter - sagsnr. 2017-3091

Print Print
04-12-2017