Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven) - sagsnr. 2017-303

Print Print
14-02-2017