Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen) - sagsnr . 2017-302

Print Print
13-02-2017