Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven (Skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lign. og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer) - sagsnr. 2017-2987

Print Print
22-11-2017