Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra hvidvaskloven - sagsnr.: 2017-2949

Print Print
01-11-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-2949 Lovudvalget.aspx - d. 21-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.