Skatteudvalget - Høring over udkast til nyudstedelse af bekendtgørelse nr. 727 af 9. juni 2017 om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven - sagsnr. 2017-2944

Print Print
02-11-2017