Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger på indenlandske politisk eksponerede personer - sagsnr.: 2017-2930

Print Print
01-11-2017