Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om en forsøgsordning med anvendelse af røntgenscanner i kriminalforsorgens institutioner - sagsnr. 2017-2928

Print Print
26-10-2017