Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud) - sagsnr. 2017-2904

Print Print
06-11-2017