Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om lempede krav til kundekendskabsproceduren efter hvidvaskloven - sagsnr.: 2017-2903

Print Print
01-11-2017