Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - præcisering af uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser - sagsnr. 2017-2856

Print Print
26-10-2017