Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem) - sagsnr. 2017-2809

Print Print
26-10-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-2809 Strafferetsudvalget.aspx - d. 15-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.