Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem) - sagsnr. 2017-2809

Print Print
26-10-2017