Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale mv. i boformer med sikrede afdelinger) - sagsnr.: 2017-2807

Print Print
06-11-2017