Skatteudvalget - Høring over EU-Kommissionens forslag til introduktion af det endelige momssystem (KOM (2017) 567, KOM (2017) 568 og KOM (2017) 569) - sagsnr. 2017-2806

Print Print
30-10-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-2806 Skatteudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.