Skatteudvalget - Høring over EU-Kommissionens forslag til introduktion af det endelige momssystem (KOM (2017) 567, KOM (2017) 568 og KOM (2017) 569) - sagsnr. 2017-2806

Print Print
30-10-2017