Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag om ændring af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven (FE's adgang til oplysninger om flypassagerer og ændring af FE's forpligtigelse til sletning af oplysninger) - sagsnr. 2017-28

Print Print
30-01-2017