Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om leasing og betaling af forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b - sagsnr. 2017-2753

Print Print
23-10-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-2753 Skatteministeriet.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.