Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om leasing og betaling af forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b - sagsnr. 2017-2753

Print Print
23-10-2017