Lovudvalget - Høring over udkast til lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser - sagsnr. 2017-2750

Print Print
12-10-2017