Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager samt ophævelse af den særlig lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn) - sagsnr. 2017-2660

Print Print
12-10-2017