Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - korrektion af engangsindberetning af historiske restunderskud 2002-2013 i underskudsregistreret og ajourføring af underskudsregistreret fra og med indkomståret 2014 - sagsnr. 2017-2543

Print Print
26-09-2017