Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Skattefritagelse af selvejende institutioner mv. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde) - sagsnr. 2017-2489

Print Print
27-09-2017