Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - ændring af retningslinjerne for SKATs henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - sagsnr. 2017-2462

Print Print
25-09-2017