Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) - sagsnr. 2017-2334

Print Print
06-09-2017