Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) - sagsnr. 2017-2333

Print Print
18-09-2017