Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet mv.) - sagsnr. 2017-2332

Print Print
20-09-2017