Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager) - sagsnr. 2017-2327

Print Print
20-09-2017