Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri) - sagsnr. 2017-2194

Print Print
07-09-2017