Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om omlægning af indkomstår - sagsnr. 2017-2183

Print Print
17-08-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-2183 Skatteudvalget.aspx - d. 25-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.