Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet mv.) - sagsnr. 2017-2170

Print Print
07-09-2017