Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (bekæmpelse af udbredelse af terrorpropaganda, blokering af hjemmesider, stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere mv.) - sagsnr. 2017-213

Print Print
18-01-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-213 Strafferetsudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.