Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (bekæmpelse af udbredelse af terrorpropaganda, blokering af hjemmesider, stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere mv.) - sagsnr. 2017-213

Print Print
18-01-2017