Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - moms - efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. - præcisering - sagsnr. 2017-2118

Print Print
28-08-2017